Check In
Check Out
Discount Code

อุทยานประวัติศาสตร์หินช้างสี

สถานที่ตั้ง : อุทยานเเห่งชาติน้ำพอง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

 อุทยานประวัติศาสตร์หินช้างสี

หินช้างสี ตั้งอยู่ภายในอุทยานเเห่งชาติน้ำพอง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เป็นจุดที่มองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งหมด หินช้างสีมีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ มีรอยเว้าตรงกลางหิน จึงเป็นที่มาของหินช้างสี

-ป่าหินบนยอดเขาสูง มีทิวทัศน์รอบด้านเป็นทะเลสาบและผืนป่า -ชมพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม –

กลุ่มหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนสันเขาป่าโสกแต้เหนือที่ทำการอุทยานแห่งชาติขึ้นไป เป็นจุดชมวิวยามเช้าเย็นที่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของน้ำพอง เหตุที่ชื่อหินช้างสีเพราะครั้งอดีตมีช้างป่ามาใช้ลำตัวสีกับก้อนหินขนาดใหญ่และทิ้งร่องรอยของดินติดไว้ ด้านบนของจุดชมวิวหินช้างสีเป็นลานหินกว้างขนาดใหญ่ จุดสูงสุดมีก้อนหินสัณฐานคล้ายหัวกระโหลกตั้งโดดเดี่ยวเป็นเอกเทศ ด้านบนลานหินนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้โดยรอบ ทั้งทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ที่ถูกปูพรมด้วยผืนป่าอันเขียวขจี หรือตัวเมืองขอนแก่นที่อยู่ไกลลิบๆ ออกไป ส่วนด้านทิศตะวันตกจะพบกับทัศนียภาพของธรรมชาติอันงดงามและกว้างไกลของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จนสุดสายตาที่เทือกเขาภูเวียงและภูเก้า ยามเช้าในฤดูหนาวที่สายหมอกล่องลอยไล่เลี่ยพื้นน้ำและราวป่า คล้ายกับลูกคลื่นในท้องทะเล ส่งผลให้จุดชมวิวหินช้างสีมีเสน่ห์และน่าหลงไหลสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นมากยิ่งขึ้น บริเวณนี้จึงเหมาะสำหรับการตั้งแค็มป์ค้างแรมของผู้ที่ชื่นชอบและต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริเวณหินช้างสียังพบภาพเขียนเลขาคณิตอันเป็นร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกด้วย